Lidové pranostiky

8.-14.12. 2014

8. prosinec       Pryští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

9. prosinec       Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy 

                       báti.

10. prosinec      Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy

11. prosinec      Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.

12. prosinec      Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

13. prosinec      Lucie noci upije a dne nepřidá.

14. prosinec      Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí

V minulém týdnu záložka LIDOVÉ PRANOSTIKY skončila