Celodiecézní sbírka

11.03.2012 19:57
  • Příští neděli Biskupství litoměřické vyhlašuje celodiecézní sbírku na pojištění církevního majetku na území diecéze. V roce 2011 bylo vybráno na pojištění 850.826,- Kč, náklady přitom činily 1.969.892,- Kč. Děkujeme za váš dar, jehož prostřednictvím pomůžete farnostem, které nemají prostředky na pojištění svého majetku. Vaše štědrost bude výrazem solidarity.