Koncert v kostele Povýšení Svatého Kříže

08.04.2011 19:55


Římskokatolická farnost - děkanství v Děčíně

 si Vás dovoluje pozvat na provedení díla,

které zazní při liturgii v neděli 24.4. 201110:00 hod.

v kostele Povýšení Svatého Kříže

W. A. Mozart

 

Missa C dur – Korunovační

pro sóla, sbor, varhany a orchestr

 

 

EVA  FOREJTOVÁ    soprán                             IVETA  POSLEDNÍ – alt

MILOSLAV  PELIKÁN – tenor                             PAVEL  VANČURA – bas

VÁCLAV  KRAHULÍK – varhany

 

KARLOVARSKÝ  PĚVECKÝ  SBOR

DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ  SBOR

Dětský symfonický orchestr K.Vary

dirigent

Miloš  Bok

 

vstupné dobrovolné