Pouť do Rokole

13.05.2012 13:32
 
 

Rok svatyňky

                            15 let od posvěcení svatyňky Betlém v Rokoli

  

Srdečně Vás zveme na

    

SCHÖNSTATTSKOU POUŤ,

která se koná     19.května 2012

  

v Rokoli u Nového Města nad Metují

 

Program:

   9,15  modlitba růžence

 10,00  mše sv. s o.biskupem mons.Janem Vokálem
           ( před kapličkou Betlém )

 13,00  přednáška o svatyňce – mons.dr. Wolf – generální představený
             Institutu diecézních kněží a autor mnoha knih  
( sál v domě sester )

 13,00  program pro děti – Možná příjde kouzelník...
          
 ( v poutním domě )

15,00  společná adorace zakončená svátostným požehnáním
 
       ( před kapličkou Betlém, za špatného počasí v kostele )

Příležitost ke svátosti smíření, osobní modlitbě, adoraci, pobožnosti křížové cesty,ke vzájemnému setkání a rozhovorům.
Po mši sv. možnost občerstvení za domem sester.

                                       Změna programu vyhrazena.