Poutě v týdnu od 7. - 13. 5 . 2012

06.05.2012 12:39
  • V tomto týdnu budeme slavit již předem pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Vyjdeme od fary na Husově nám. V Děčíně 4 v 17:15 hod. procesím ke kostelu sv. Jana Nepomuckého, kde bude v 18.00 slavena poutní mše svatá.
  • V sobotu 12. 5. je také možné se zúčastnit poutě k mariánské svatyňce v Doubici. Cestovat tam je možné autem nebo autobusem v 8.05.  V 10.00 hod. bude v kapličce vysvěcen nový oltář a bude sloužena mše svatá. Po obědě se můžeme ještě zúčastnit společného setkání.