Slavnostní žehnání kostela sv. Anny v Jedlce, svěcení oltáře a pouť

22.09.2012 00:00


Motto: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.                                      

 S vděčností všem, kteří pomohli s opravou zpustlého kostela Sv. Anny v Jedlce, oznamujeme, že nejstarší chrám na Děčínsku otevře své brány všem poutníkům v sobotu,, dne 22. září 2012, po čtyřleté rekonstrukci. Co nejsrdečněji Vás zveme na jeho slavnostní požehnání a posvěcení nového oltáře. Tento svátek bude velkým dnem pro Malou Veleň, Jedlku, Soutěsky a Velkou Veleň, které tvoří jedlckou farnost. Rádi bychom prožili tyto slavnostní chvíle spolu s Vámi.

 Program:

Sobota 22. září 2012

11.00 – Koncelebrovaná mše svatá, hlavní celebrant Mons. Jan Baxant , biskup litoměřický, během bohoslužby požehná opravený kostel a vysvětí nový oltář. Mši svatou doprovodí chrámový sbor Hvězda pod vedením Martiny  Bogarové, na varhany hraje Jiří Chlum.

15.00 – Slavnostní požehnání poutníkům

15.30 – Koncert duchovní hudby. Účinkuje: Oldřich Dvořák – zpěv, Jiří Svoboda – varhany.

Po koncertě sváteční posezení před kostelem s občerstvením.

 

Neděle 23. září 2012     

14.30 – Nedělní mše svatá, celebruje Mons Karel Havelka, kanovník katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích.