Tříkrálová sbírka

06.12.2011 15:33

Milé sestry, milí bratři, přátelé,

 

 

obracíme se na Vás opět po roce s prosbou o pomoc při zajištění Tříkrálové sbírky. Letošní ročník, jímž jsme znovuotevřeli tradici této sbírky v Děčíně, byl nejen úspěšný, ale především smysluplný. Rádi si připomínáme, že skupinky našich koledníčků dohromady vybraly hezkých 23 463 Kč. Díky nim mohlo nízkoprahové centrum Jonáš na Starém Městě v Děčíně pořídit sušičku prádla. Také naše nová pomoc bude, v souladu se zaměřením sbírky, směrovat k lidem v nouzi.

Abychom mohli Tříkrálovou sbírku opět realizovat, potřebujeme několik dobrovolníků. Každou skupinku tříkrálových koledníků (dětí) totiž musí zaštiťovat alespoň jeden dospělý. Pokud byste měli zájem připojit se, ozvěte se do 11.12.2011 na telefonní číslo 775 862 635 či e-mailem na adrese: vavricka@zamekdecin.cz. Ohlásit se můžete také na farním úřadu v Podmoklech. Tříkrálovou sbírku pořádá Česká katolická charita, v Děčíně ji zaštiťuje P. František Jirásek.

Sbírku tentokrát slavnostně zahájíme bohoslužbou v předvečer svátku Tří králů, 5. ledna v 16 či 17 hodin, v kostele sv. Františka v Podmoklech. P. František Jirásek posvětí křídu a kadidlo, požehná koledníčkům a vyšle je na jejich misi. V pátek 6. ledna půjdou vybrané skupinky koledovat na magistrát a další instituce. Sbírka by tedy neměla uniknout pozornosti místních médií. V sobotu 7. ledna v 10 hodin přivítá P. František Jirásek samotné Tři krále na koních. Ti, jako letos, budou s průvodem putovat z Podmokel do Děčína za Jezulátkem. Než však za ním dorazí, setkají se s králem Herodem, jehož nepřítomnosti děti letos želely ;-). Herodes promluví ke Třem králům z okna jednoho z domů na Masarykově náměstí ... Všechny malé koledníky nakonec pozveme na sobotní pohádkové odpoledne na zámek. A kdo bude mít stále dost sil, může koledovat ještě v neděli. Sbírka oficiálně končí 14. ledna.

 

Přeji Vám pokojný adventní čas