Výstava Česká Bible v průběhu staletí

29.04.2011 16:37

Židovská obec v Děčíně a Společnost přátel České Bible z Prahy si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení 38. výstavy
ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2011 v 17 hodin
v prostorách DĚČÍNSKÉ SYNAGOGY, Žižkova 4, DĚČÍN IV v obnoveném centru kultury, vzdělanosti a tolerance

VÝSTAVU ZAHÁJÍ:
Vladimír Poskočil, předseda Židovské obce a Alena M. Kubíčková, ředitelka projektu výstavy
Jaroslav Achab Haidler, umělecký přednes - Deset slov
Adon Olam, tradiční židovská modlitba, zpívá kantor Michal Foršt
Doc. Jarmila Krejčíková, generální konzulka ČR v Drážďanech
David Geiner, kulturní atašé velvyslanectví Spojených Států Amerických v Praze
ÚVODNÍ SLOVO:
ThDr. Jaroslav Brož, proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Starý a Nový zákon
Jan Valeš, kazatel Církve bratrské v Jablonci nad Nisou – Boží Slovo v životě dnešního člověka
Michal Foršt, kantor Židovské obce v Liberci a v Ostravě – O rovnosti všech lidí před Bohem
Mgr. Milan Rosenkranc, ředitel Oblastního muzea v Děčíně – Slovo ředitele
František Pelant, primátor města Děčína – Podpora kultury a rozvoj města
Závěrečná píseň „Jeruzalém ze zlata„ „Jerušalajim šel zahav„ zpívá Viktor Schwarcz, Michal Foršt a všichni společně
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ:
pěvecký soubor při ZŠ Na Stráni, Děčín a Kvítka ze Stráně, pod vedením Jany Štrbové
Vaše účast bude zvláště vítaná; otevřeno: pondělí až pátek: 9 – 15 hod., sobota a neděle: 13 – 17 hod.; výstava potrvá do 20. června 2011
Záštitu nad výstavou převzali: arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka primas český a Mons. Miloslav kardinál Vlk emeritní arcibiskup pražský,
1. místopředseda Senátu PČR Dr. Přemysl Sobotka a František Pelant primátor Statutárního města Děčín