Znovuposvěcení Kaple Jana Křtitele v Janově u Hřenska

29.09.2012 00:00

 

 

sobota 29. září 2012 od 14:00 hod.

Janovskou kapli znovu požehná litoměřický kanovník ICLic. Martin Davídek

Bližší informace naleznete na

www.janovuhrenska.cz